Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

OZNÁMENIE o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov obec Habovka ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ Juráň Miloš, bytom Edmunda Petra Bardoša 221, Habovka, požiadal o výrub drevín – 2 ks brezy previsnutej s obvodom kmeňa vo výške 130 cm – 104 cm a 135 cm, rastúcich na pozemku vedeného ako zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. KN C 5694/2 v k.ú. Habovka vedené na LV č. 8014. Svoju žiadosť žiadateľ odôvodnil tým, že stromy nachádzajúce sa v jeho záhrade ohrozujú jeho rodinu a ostatných spoluobčanov, návštevníkov obce nakoľko sú vysoké, padajú z nich konáre a sú v bezprostrednej blízkosti chodníka pre peších a cestnej komunikácie.

Dokument vo formáte PDF

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť písomne na adresu: Obecný úrad Habovka, Pod Grúňom 266/24, 027 32 Habovka alebo elektronicky na e-mail: obec@habovka.sk, v lehote 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie.

JUDr. Alojz Lajčin starosta

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 07. 05. 2020 o 09:51 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus