Slovensky English Polski Deutsch
Obec Habovka
Aktuality
Dôležité informácie
História obce
MONOGRAFIA OBCE
Obecné noviny
Podujatia 2020
Poloha obce
Obecné zastupiteľstvo
Urbár Habovka
Samospráva
Jednoduché pozemkové    úpravy
Webgis mapová aplikácia
Ochrana osobných údajov
Odpadové hospodárstvo
Podporené projekty
PHSR
Úradná tabuľa obce
Územný plán obce
Verejné obstarávanie
ZŠ s MŠ Habovka
Farský úrad
Farský kostol
Kaplnka sv.Márie Magdalény
Krížová cesta
Mapa cintorína
Ružencové spoločenstvá
Sakrálne pamiatky
Habovka a okolie
Atrakcie a okolie
Pamiatky
Príroda
Zaujímavosti
Kultúra
Kultúra v obci
Vidiečanova Habovka
Partneri
Hustopeče
Lisia Góra
Czarny Dunajec
Klaster ORAVA
Šport a relax
Cyklotrasy
Lyžovanie
Rozpis futbal. zápasov
Oddychové zóny
Podroháčska časovka
Podujatia
Šport v obci
Turistika
Ubytovanie a služby
LAST MINUTE
Služby v obci
Ubytovanie
Vyhľadanie ubytovania
Foto & Video
Kalendár
Fotogaléria
Panorámy
Počasie
Videoarchív
Videoarchív II. (nové)
Webkamera
Kontakt
Kniha návštev
Kontakt


 

Voľby do NRSR 2020

Jednoduché pozemkové úpravy

SMS Info

Habovský kardan

Habovka na Facebooku

Naša Orava

SMS Info

ORAVAPASS

Roháče.net

Cykloturistický oddiel Darmošľap

NATURPACK

Vážení občania,

na základe vládou prijatých opatrení v súvislosti so šírením nebezpečného koronavírusu sa od dnes na 14 dní zakazuje maloobchodný predaj tovaru a služieb okrem predajní potravín, lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok, drogérií, pohonných hmôt a palív, novinových stánkov, predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, prevádzok telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a poisťovacích služieb, donáškových služieb a e-shopov. Všetky ostatné obchody a prevádzky poskytujúce služby musia byť zatvorené.

Všetkým osobám, ktoré sa od dnes skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra a to na dobu 14 dní. U jednotlivo sa vracajúcich osôb naďalej platí povinná 14-dňová domáca izolácia, ktorá sa ale vzťahuje už na všetky osoby bývajúce s nimi v spoločnej domácnosti. Zásobovanie nevyhnutnými tovarmi si tieto domácnosti zabezpečia prostredníctvom príbuzných, v krajnom prípade sa môžu obrátiť o pomoc na starostu obce na č.t. 0903 540 881. Aj tu však treba dodržiavať karanténu, to znamená, že nemôže dôjsť ku kontaktu osôb v karanténe s osobou, ktorá im prinesie tovar. Naďalej zatiaľ platí výnimka pre vodičov medzinárodnej kamiónovej dopravy, ale je v ich záujme i v záujme ostatných spoluobčanov, aby sa vyhýbali kontaktom s inými osobami a pri pohybe mimo svoju domácnosť mali na tvári ochranné rúška. Všetkým v záujme ochrany zdravia odporúčame, aby sa čo najmenej pohybovali mimo svojich domácností. Nie sú vhodné rodinné návštevy, návštevy ihrísk a detských ihrísk. Obchod s potravinami navštevujte len v nevyhnutnej miere a aj tu odporúčame ochranné rúška, aj podomácky vyrobené, alebo aspoň provizórnu ochranu tváre (navlhčená vreckovka, šál a pod.). Nedotýkajte sa zbytočne vyloženého tovaru. Pri odchode z domácnosti a pri návrate si dôkladne umývajte ruky. Situácia vo viacerých štátoch nám dostatočne ukazuje, že ide o skutočne vážnu situáciu a nie je na mieste ju podceňovať, naopak každý jeden z nás je povinný urobiť všetko preto aby neprispel k šíreniu nákazy a chránil seba aj svojich blízkych pred nákazou. Zároveň Vám oznamujeme, že OcÚ prechádza do núdzového režimu. Aby sa predišlo šíreniu nákazy prerušuje sa až do odvolania výber dane z nehnuteľností a poplatkov za psa a za odpad. Zamestnanci obce prechádzajú podľa potreby na prácu v uzamknutom úrade, na prácu z domu resp. do pracovnej pohotovosti a vykonávať sa budú len mimoriadne úkony, ktoré neznesú odklad. V takomto prípade kontaktujte starostu obce na telefónom na č. 0903 540 881 resp. 043 5395142 alebo e-mailom na adrese starosta@habovka.sk.

Zdroj: Obec Habovka, pridané/zmenené dňa 16. 03. 2020 o 14:42 hod.

design & code © 2012 Peter Leginus